Margriet maakt impact

Ontwerper.
Persoonsvormer.
Verbinder.

Hoe zorg jij bij Fontys voor impact?  

Als lerarenopleider Nederlands zet ik me dagelijks in om leesvaardigheid te vergroten. Dit is immers belangrijk voor onze studenten én voor hun leerlingen. Als je goed kunt lezen, dan zijn jouw kansen in de maatschappij veel groter. Kennis van taal en tekst helpt je namelijk om de wereld om je heen te kunnen begrijpen. Wat ik mijn studenten ook bij probeer te brengen, is het nut van het lezen van fictie. Het lezen van rijke teksten vergroot je wereld niet alleen op het gebied van taal en woordenschat, maar ook omdat je in aanraking komt met nieuwe situaties en personages die je in het dagelijkse leven nooit zou tegenkomen. Dit zorgt ervoor dat je je in kunt leven in het perspectief van een ander. Daarmee heeft het echt een persoonsvormend aspect. Het begrip bildung, de vorming van je eigen persoon die kennisneemt van de ander, geschiedenis en van cultuur, is sowieso erg belangrijk voor me. Het is de reden waarom ik überhaupt voor dit vak heb gekozen. Als docent ben je in de positie om onderdeel uit te maken van degenen die jij vormt. Mijn studenten kunnen deze rol vervolgens vervullen voor hún leerlingen. Dat beetje impact kan heel veel betekenen. 

Hoe vergroot jij de impact die je maakt? 

Door intensief samen te werken met diverse partners. Zo bouw ik met mijn collega’s en het werkveld aan de Academische Opleidingsschool (AOS). Via die weg onderzoeken we de uitdagingen waar het werkveld mee kampt, om daar vervolgens op in te spelen. We verbinden de theoretische basis direct aan de praktijk, aan de werkplek, en hun eigen persoon. Het doel is om studenten te laten ontdekken wat voor hen werkt in de klas. Door de intensieve samenwerking met schoolopleiders en werkplekbegeleiders wordt het leren op de werkplek betekenisvol én persoonlijk. 

En ik heb meer mooie voorbeelden. Zoals het project ‘Iedere docent een leesbevorderaar’. Dit is een samenwerking tussen Fontys, AOS, Stichting Lezen en Leesoffensief Brabant, waar de Brabantse bibliotheken onder vallen. Met dit project zetten we leesvaardigheid breder op de kaart. We leren docenten in spe dat lezen en leesvaardigheid niet alleen iets is voor het vak Nederlands, maar voor alle vakken. Het is voor het eerst dat er een samenwerking is tussen het hbo, het vo en de bibliotheken op dit vlak. Al is het uitdagend om zoveel verschillende partijen samen te brengen en onze idealistische doelen te behalen, geeft het samen behalen van successen echt energie. Mijn rol binnen dit project is om alle betrokkenen samen te brengen in beweging te krijgen. En natuurlijk ook om aan de inhoud te werken vanuit mijn expertise. Ja, verbinden en ontwikkelen, daar ligt mijn kracht. 

 

Waarom zijn die samenwerkingen belangrijk volgens jou? 

We staan met de lerarenopleiding aan de basis van het onderwijs van de toekomst. Dit vraagt om veerkracht en flexibiliteit. Om kwaliteit te kunnen bieden en docenten op te leiden die zich betrokken voelen bij de wereld, moeten we weten wat er in de dagelijkse praktijk en de maatschappij speelt. We móéten de handen ineenslaan om dit te kunnen doen. Alleen zo kunnen we onze maatschappelijke rol vervullen. 

Meer verhalen

"Ik vind het geweldig dat Fontys haar medewerkers in de gelegenheid stelt iets bij te dragen aan de maatschappij. Mij geeft het zoveel voldoening. Daarom stimuleer ik mijn collega’s om dit ook te doen."

Bets maakt impact

"Inspireren is mijn kerntaak, oftewel: studenten warm maken voor het vak. Daarvoor kruip ik als docent in de artiestenrol. Lesgeven is namelijk net als optreden."

Jeroen maakt impact

Nieuwste vacatures

Alvast een paar van onze mooiste vacatures. Zit jouw droombaan er (nog) niet tussen?

Lerarenopleider met expertise Natuurkunde

Tilburg |

20 - 40 uur

Aspirant Docent Beeldend Vormen

Sittard |

8 uur

Lerarenopleider Nederlands

Sittard |

40 uur

Uitdager New Gen ICT & Business

Tilburg |

24 - 40 uur

Laatste nieuws

Ronald Philipsen benoemd als directeur dienst Marketing en Communicatie
SPECO-alumni winnen Cannes Lion, ‘Oscar voor creativiteit’
Technici combineren baan met aanstelling in onderwijs